Projekty

VELKÁ INVENTURA LIBEREC
festival současné scénické tvorby v netradičních prostorách
www.velkainventura.cz

POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ ZEMĚ
čtení pohádek z celého světa každý měsíc
v příjemné atmosféře V-klubu
http://vklub.ddmliberec.cz/

CHOTYŇSKÉ DÍLNY
Tvořivé dílny nejen pro rodiny v obci Chotyně u Hrádku nad Nisou
info

PARK live aneb léto v parcích
Prázdninový kulturní projekt zaměřený na podporu parků, hřišť a zeleně v našem městě.
info

VÁNOCE DIVOZEMÍ
Netradiční Vánoce pro celou rodinu
www.vanoce.divozemi.cz

DIVODÍLNY
kreativní workshopy všeho druhu s Divotýmem