Projekty

PROJEKTYCESTY OTFRIEDA PREUSSLERA
aneb JIZERSKÉ ZÁZRAKY

Pouliční předstvení na motivy pohádek Ottfrieda Preußlera Anděl v kulichu.

Představení, které vzniklo jako kombinace loutkového, kramářského a pouličního divadla. Čerpá inspiraci z originálních vánočních pohádek německého autora Otfrieda Preusslera. Ten strávil dětství v Liberci a jeho okolí, ale ještě během studií byl v roce 1942 byl povolán do války a poslán na východní frontu. Roku 1944 padl do sovětského válečného zajetí a z něj se už do Čech nevrátil, protože byl odsunut spolu se svou rodinou do Německa.

Jako vzpomínky na kraj svého dětství sepsal Preussler knihu vánočních pohádek Anděl v kulichu. Kouzlo těchto textů netkví jen v poetických obrazech a vtipném jazyce, ale také ve vykreslování konkrétních míst jizerských hor a liberecka. Právě fiktivní propojování Svaté rodiny v místopisných reáliích činí z těchto příběhů originální adventní dílo.

Forma představení je inspirována povídkou Vyrovnané účty. Děj se odehrává před hejnickým kostelem sv. Panny Marie, kde během štědrého večera usne prodavačka suvenýrů a o půlnoci prožije nevšední setkání s tajemnou paní. Právě předobraz trhovského stánku je aplikován na divadelní scénu, která je díky svému umístění na cyklo rikše zároveň mobilní. Díky tomu je představení  možné hrát v poměrně krátké době na různých místech.

Součástí vyprávění bude poukázáno na samotného autora, jeho pohnutý osud a na 100. výročí jeho narození.
Řada německých autorů narozených na území Čech, kteří byli po válce odsunuti, byla zapomenuta a je dodnes opomíjena.

Otfrieda Preussler patří mezi největší vypravěče dětských příběhů, který se narodili v Liberci. Kvůli svému původu i životní situaci se pro něj rodné město stalo  jen nostalgickou inspirací. Teď by se jeho díly měli inspirovat nové generace.


O svém nejznámějším díle Čarodějův učeň, Preußler řekl: „Je to příběh lidí, kteří se dostanou do pokušení a zapletou se se zlou mocí, příběh mojí generace.“


ODSUNUTÍ

Divadelní zážitková procházka místy zapomenuté historie.

Interpretace moderních českých dějin dvacátého století je pro mnohé z nás oříšek. Zejména těch kapitol, které jsou celospolečenským tabu do dnešních dnů. Jedním z těchto témat je i násilné poválečné vyhánění Němců a živelné obsazování Sudet jednotkami Revolučních gard. Cestou, jak toto téma uchopit, otevřít sociální dialog a vyrovnat se s minulostí, je vyprávění konkrétních lidských příběhů a situací, které se v té době odehrály. Včetně sdílení příběhů dosud nevyprávěných, které si ve své rodinné paměti přinášejí studenti a jejich pedagogové.

Na mapě Liberce jsme identifikovali 10 míst, která jsou spojená s konkrétními příběhy o odsunu Němců. Na nich jsme pro účastníky zážitkové procházky, kterou provází dva herci z Naivního divadla Liberec, připravili zastavení divadelními prostředky oživující a tematizující jednotlivé události. Do vyprávění historie zapojujeme diváka, interaktivní formou odhalujeme minulost jednotlivých míst a formou site-specific performancí spojujeme historická data, fakta a události s konkrétními lidskými příběhy, adresami, domy a lokacemi.

Hlavním partnerem projektu Oživená historie je Krutý krtek, za kterým stojí herec, dramaturg a režisér Karel Kratochvíl. Krutý krtek je společensky užitečné divadlo již od roku 2018. Založil ho Karel Kratochvíl, herec a absolvent Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Společenskou užitečnost nově vznikajícího divadla spatřuje v umění divadla spojovat. Jednak chce spojovat lidi s tématy, která sami řeší, která je obklopují a která se týkají jejich přítomnosti nebo nedávné minulosti. Diváky Krutý krtek také spojuje s netradičními divadelními zážitky pro ty, kteří nemají čas ani chuť jít do kamenného divadla. Proto se naopak Krutý krtek vydá za svými diváky po celé České republice.

více na https://krutykrtek.cz/odsunuti/


Financováno v rámci projektu č. 0313000309 Oživená historie z programu Podpora projektů kreativního učení II Národního plánu obnovy.