Bylo

ILUZION MUSIC


VÝSLEDKY HUDEBNÍ DÍLNY ILUZION
Stáhněte si skladby z hudební dílny, která proběhla 28. 5. 2011
v rámci festivalu VELKÁ INVENTURA LIBEREC 2011
v kostele sv. Máří Magdalény s kapelou ORCHESTRA.
Divozemí | J+J | Dolák |  Doláková |  Kamil |  Helča |  Patrik