Bylo

13. 3. POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ ZEMĚ II.


čtení pohádek z celého světa pro vřejnost
ve V-klubu (v ulici 5. května 36) Liberec
arabská, ruská a bretaňská
čtení pohádek z celého světa pro vřejnost ve V-klubu (v ulici 5. května 36) Liberec

poh