Bylo

17. 4. POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ ZEMĚ III.


čtení pohádek z celého světa pro vřejnost
ve V-klubu (v ulici 5. května 36) Liberec
španělská, eskymácká a italská
čtení pohádek z celého světa pro vřejnost ve V-klubu (v ulici 5. května 36) Liberec