Bylo

13. 6. SVĚTLOHRÁTKY


Oblastní galerie v Liberci
13.00 Den plný tvoření výtvarných dílek nejen z papíru
20.30 Koncert Ireny a Vojtěcha Havlových Slavnostní večerní projekce s hudbou známého dua

13.00 Den plný tvoření výtvarných dílek nejen z papíru
Světlobubny
- tvorba papírových filmových pásů
Světlodílka - výroba papírových světelných objektů
Tereza Benešová, Adéla Pomothy, Jiří Vydra

20.30 Koncert Ireny a Vojtěcha Havlových
Slavnostní večerní projekce s hudbou známého dua
www.havlovi.wz.cz