Bylo

4. 6. INAKTES - Kateřina Beranová, Marek Sýkora a hosté


20.30 Krajská vědecká knihovna v Liberci
Taneční setkání mezi knihami aneb Co se děje, když je v knihovně zavřeno 

20.30 Krajská vědecká knihovna v Liberci

Taneční setkání mezi knihami aneb Co se děje, když je v knihovně zavřeno 

"Představení Inaktes je vyjádřením potkávání se lidí na veřejném místě, v prostoru, který dobře známe, přesto, z jiného úhlu pohledu je pro nás cizí, stejně tak, jako ostatní účastníci, kteří se v něm v danou chvíli ocitají. Choreografie uvádí diváka do zcela jiného prostředí, než které vídá ve všedním dnu. Odhaluje vztahy a charaktery performerů s poukázáním na neobvyklý scénický prostor, který je koncipován na schodech knihovny. Tím vyzdvihuje novodobou architekturu a navrhuje nové možnosti využití tanečního a nonverbálního divadla.

Diváci mají možnost nahlédnout na zcela odlišný přístup ke scénické tvorbě. Jejich pohled na scénu směřuje vertikálně vzhůru. Performeři se ocitají v různých horizontálních rovinách, které jednou působí odděleně, jako pohled do oken, nebo jednolitě, jako místo pro setkávání.
Pohybové vyjádření provází prostorem schodiště, pohledem do prosklených výtahů - jakýchsi vitrín našeho soukromí. Prolíná se zde zvnějšnění našich osobností a navazování přátelství, či dalších vztahů v různých polohách schodiště. Podobně jako v životě, nalézáme přátelství ve chvílích, kdy jsme dole, nebo naopak, kdy se cítíme dobře.
Z hlediska využití tohoto neobvyklého prostoru, není možnost představení přenést na jakékoliv další místo."


vstupné 80 Kč