Bylo

pozvánka: 14. 2. CHOTYŇSKÝ MASOPUST 09


"Den plný masek, hudby a ... radovánek"
Už po druhé bude v obci Chotyně probíhat MASOPUST pod taktovkou Máry Sýkory.

4. 2. CHOTYŇSKÝ MASOPUST 09

"Den plný masek, hudby a ... radovánek"

Už po druhé bude v obci Chotyně probíhat MASOPUST pod taktovkou Máry Sýkory.


Pokud se někdo bude mít zájem zůčastnit aktivně, tak je zván 14. 2. na sraz účinkujících,
který je plánován od 13.00 v hospodě pod nádražím.
Masky a hudební nástroje s sebou!

podrobnější info k akci: pimprdle@seznam.cz


z časopisu Chotyňáček:

Masopust

Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů až do začátku postní doby, hlavně však poslední tři dny, jímž toto období končí, a protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle od 1. února až do 7. března.

Jak se slaví a jak vypadá průvod Obchůzky masek neměly obvykle závazná pravidla, záleželo většinou na vtipu a pohotovosti „maškarádů" , jaké taškařice se budou provádět. Hlavním smyslem bylo pobavit sousedy i sebe. Čím byla maska pitvornější a budila větší pozornost, tím bylo lépe. Při návštěvách domů se zpívalo,tancovalo, předná šely se vinše, žertovalo se na úkor hospodáře a hospodyně. Masky byly všude pohoštěny něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly veselí a rozpustilost. Masky také dostávaly výslužku - peníze, mouku, vejce, máslo, mák, jablka. Za tyto dárky chasa pila večer v hospodě. Masky byly rozmanité a závisely na vtipu a šikovnosti mládenců. Bývalo však i několik masek tradičních, které se každoročně objevovaly. Pravidelně v průvodu chodíval medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Medvěd měl na sobě buď na ruby obrácený kožich či oděv z pytloviny, pošitý hrachovinou; na hlavě mu seděla umně zhotovená medvědí hlava. Jinou tradiční maskou byla klibna (šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby.V Jungmannově slovníku z poloviny 19. století se popisuje: „klibna, maškara, příšera slonu podobná...; postaví se jedna osoba zrovna, majíc v ústech něco podlouhého, co by zuby a nos představovalo, druhá osoba se za první sehne, hlavu svou za její záda kladouc, a vše se jakousi plachtou přikryje." Jí podobná byla brůna ze severních Čech, jež však měla na hlavě rohy, aby budila hrůzu.Objevovala se i maska jezdce na koni, častý byl Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a řada dalších. Při obchůzce měly často jednotlivé masky předepsáno, jak se mají ve svém přestrojení chovat - medvěd strašil malé děti, Žid vyjadřoval nespokojenost s dárky, protože mu připadaly malé.


Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.


Masopustní průvod půjde Chotyní 14. února 2009 - vše bude ještě upřesněno.


Chotyňáček