Bylo

Přejeme Vám divokrásný rok 2009.


Děkujeme všem kamarádům, návštěvníkům a sponzorům za přízeň v roce 2008 a těšíme se s Vámi na další cesty po Divozemí.

DIVOZEMÍ o.s.
Jiří Vydra