Info

DIVOZEMÍ
chce obdělávat úrodnou kulturní půdu našeho kraje
a pěstovat sazenice nekomerčních aktivit a nezávislých projektů.

DIVOZEMÍ, z.s.
IČO: 22739432
adresa: Jiskrova 1159/7, 460 01 Liberec 1
č. ú.: 1154335350297/0100


Občanské sdružení Divozemí zaměřuje svoji činnost na podporu alternativní a nezávislé kultury a prezentaci regionální umělecké tvorby. Divozemí pořádá kulturní a interaktivní akce (představení, filmy, koncerty, happeningy, performance), k čemuž využívá netradiční prostory a do řady originálních projektů také aktivně zapojuje širokou veřejnost.
Je realizátorem workshopů a dílen různého zaměření (výtvarné, hudební, dramatické atd.). Spolupracuje s řadou dalších podobně zaměřených subjektů regionálního i nadregionálního významu (Orbis Pictus - projekt Leporelohra, Nová Síť - festival Velká inventura, kulturní agentura ŠtěK - Grabštejnské čarodějnice).


Stanovy občanského sdružení DIVOZEMÍ